தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது. குறள்: 68.
தம் மக்கள், தம்மை விடக் கல்வி அறிவுடையவராக இருப்பது, தம்மை விட உலகிலுள்ளவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: மக்கட்பேறு.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2017

  Our College is Ranked First among self finance institutions in Erode district, Fourth in state level among self financing colleges, 25th among all the Arts and Science Colleges in Tamilnadu and 63rd rank in all India level.

 • Campus Interview

  Placed

  The Department of Catering Science and Hotel Management's students were placed in Oberio Group of Hotels, Le Meridien, Hotel Radisson Blu, Travel Food Services, Sterling Resorts. » more

 • Over All Championship

  Over All Championship

  Kongu Arts and Science College Athletic Womens team won the Over All Championship in the Bharathiar University Inter - Collegiate 2016 - 2017. » more

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.