வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும். குறள்: 271.
கள்ள மனமுடையானின் பொய் ஒழுக்கத்தைப் பிறர் அறியவில்லை எனினும் அவனது உடம்பில் கலந்துள்ள ஐந்து பூதங்களும் கண்டு தம்முள்ளே சிரிக்கும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: துறவறவியல், அதிகாரம்: கூடா ஒழுக்கம்.

 • உற்ற நேரத்தில் உதவி மகிழ்வது உறவா? நட்பா?

  உறவா? நட்பா?

  கொங்கு கலை அறிவியல் கலூரியின் வெள்ளி விழா ஆண்டை முன்னிட்டு உற்ற நேரத்தில் உதவி மகிழ்வது உறவா? நட்பா? என்னும் தலைப்பில் பட்டிமன்றம் நடைபெற உள்ளது. நாள் 14.12.2018. » மேலும் படிக்க

 • ICSSR sponsored National Level workshop

  ICSSR Sponsored National Level Workshop

  Department of Commerce organized an ICSSR sponsored National Level workshop on Rejuvenation of Emerging Economies Through Rural Skill Development and Juvenile Entrepreneurship on 4th and 5th, January, 2019.» more

 • India Today - All India Ranking of Arts & Science Colleges Ranking 2018

  India Today - 2018 All India Ranking of Colleges

  India Today - 2018 All India Ranking of Arts & Science Colleges. Our College stands in Top 100 in all the three categories.

  Arts - 70
  in Top 100 » more
  Commerce - 73 in Top 100 » more
  Science - 75 in Top 100 » more

  .
 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2018

  Our College Ranked as 89th by NIRF Ranking 2018 under Colleges category.» more

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.