அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம். குறள்: 35.
அறம் என்று சொல்லப்படுவது பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய நான்கையும் நீக்கி நடை பெறுவதாகும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: பாயிரம் இயல், அதிகாரம்: அரண் வலியுறுத்தல்.

 • Volleyball Tournament

  சிறப்புச் சொற்பொழிவு

  வெள்ளிவிழா ஆண்டினை முன்னிட்டு சிறப்புச் சொற்பொழிவு. வேடிக்கை மனிதரிப் போல் நீயும் விழவாயா ? என்னும் தலைப்பில் 22.09.2018 அன்று நடைபெறும். சிறப்புரை டாக்டர். கு. சிவராமன் B.S.M.S., Ph.D., எழுத்தாளர், பேச்சாளர் மற்றும் சித்த மருத்துவர், சென்னை.» மேலும் படிக்க

 • Volleyball Tournament

  Exhibition cum Sale

  Department of Biotechnology, Health Club – A Unit of Creauctus Association organized a Exhibition cum Sale of Natural and Value Added Biological Products on 22nd September, 2018. Ceremonial Opening by Dr. G. Sivaraman B.S.M.S., Ph.D., Chief Siddha Physician, Arogya Healthcare, Chennai.» more

 • Manopoly 2k18

  Manopoly 2k18

  Department of Business Administration and Business Administration with Computer Applications organized a inter collegiate meet Manopoly 2k18 on 28th September, 2018. » Manopoly 2k18 Online Registration

 • India Today - All India Ranking of Arts & Science Colleges Ranking 2018

  India Today - 2018 All India Ranking of Colleges

  India Today - 2018 All India Ranking of Arts & Science Colleges. Our College stands in Top 100 in all the three categories.

  Arts - 70
  in Top 100 » more
  Commerce - 73 in Top 100 » more
  Science - 75 in Top 100 » more

  .
 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2018

  Our College Ranked as 89th by NIRF Ranking 2018 under Colleges category.» more

 • SWACHHTA' Ranking 2017

  SWACHHTA Ranking 2017

  Our College has been ranked FIRST amoung the cleanest Higher Educational Institutions in the Country by MHRD.

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.