Department of Tamil

About the Department

தமிழ்த்துறை தகுதியும் அனுபவமும் மிகுந்த பேராசிரியர்களைத் தன்னகத்தே கொண்டு இயங்கி வருகிறது. தமிழ் மொழியைத் தடையில்லாமல் உரையாடவும் பிழையின்றி எழுதவும் வல்ல மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற சீரிய குறிக்கோளோடு செயல்படுகிறது.

The Department of Tamil, functions with well qualified and experienced staff members. The main aim of the department is to make the students speak and write flawless Tamil.

நோக்கம் (VISION)

 • உலக செம்மொழிகளில் ஒன்றான தமிழ் மொழியில் மாணவர்களின் தகவல் தொடர்பு திறன்களை வளர்ப்பதன் மூலம் மாணவர்களிடையே கலாச்சார விழுமியங்களைப் போதித்தல்.
  (To develop the communication skills of the students in the Tamil language which is one of the classical languages in the world and thereby imparting the cultural values among the students.)

பணி (MISSION)

 • தமிழ் மொழியின் நடைமுறைப் பயன்பாட்டை மாணவர்கள் அறிந்துகொள்ளச் செய்தல்
  (To expose students to the practical usage of Tamil Language)
 • தேசியக் கலாச்சாரம் மற்றும் மதிப்புகளை மாணவர்களிடம் வளர்த்தல்
  (To inculcate National heritage and values in students)

Courses Offered

 • இளங்கலை தமிழ் இலக்கியம்
  B.A. Tamil Literature

  Eligibility

  பாரதியார் பல்கலைக்கழக விதிகளின் படி
  As Per Bharathiar University Norms

 • ஆய்வியல் நிறைஞர் (பகுதி நேர ஆய்வு)
  M.Phil. (Tamil) Part Time
 • Eligibility

  பாரதியார் பல்கலைக்கழக விதிகளின் படி
  As Per Bharathiar University Norms

 • முனைவர் பட்டம் (பகுதி நேர ஆய்வு)
  Ph.D. (Tamil) Part Time
 • Eligibility

  பாரதியார் பல்கலைக்கழக விதிகளின் படி
  As per Bharathiar University Norms

Value Added Course

 • போட்டித் தேர்வுப் பயிற்சி – தமிழ் (TNPSC)
 • Beauty Care
 • Fashion Photography
 • Kurti Stitching
 • Traditional Embroidery

கொங்கு கலை பண்பாட்டு ஆய்வு மையம்

கொங்கு நாட்டின் அடையாளமாகத் திகழ்கின்ற கலை மற்றும் பண்பாடு குறித்த தரவுகளைத் தொகுத்தல், வரையறுத்தல், ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் ஆய்வு செய்தல் என்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது.

Fashion Designing Lab
 • Automatic Wrap Reel Machine
 • Quadrant Scale
 • Beesley Balance
 • Binocular Microscope
 • Electronic Twist Tester
 • Pick Glass
 • Projection Microscope
 • Course Length Tester
 • Student Microscope
 • Electronic Weighing Balance

Textile Testing Lab
 • Launderometer
 • Hot Air Oven
 • Hand Driven Crockmeter
 • Automatic Bursting Strength Tester
 • Electronic Abrasion Tester
 • Perspirometer
 • ICI Pilling Tester
 • Fabric Stiffness Tester
 • Gray Scales for assessing Change in Colour and Change in Staining
 • Electronic Tensile Tester
 • Crease Recovery Tester
 • Drapemeter
 • Elmendorf Tearing Strength Tester
 • Thickness Gauge
 • Trueshrink UNI
 • Humidity Chamber
 • Padding Mangle

Beauty Care Lab
 • Foot Massager Bubble Mass La59990
 • Wax Heater Round
 • Galvanic Machine
 • High Frequency
 • Sterilizer Unit
 • Hair Dryer Professional
 • Hair Steamer (Import Make)
 • Magnifying Facial Glass With Light
 • Ozone Steamer With Trolly (Import)
 • Vaccum Sprayer

Computer Aided Designing Lab
 • HP Design Jet 500 Printer (Plotter)
 • HP Laser Jet 2550L
 • LG DVD Writer
 • Laptop IBM 2887 KQ (Think Pad)
 • LCD Multimedia Projector Sony CX 21
 • HP Small Form Factor, Intel Core 2 due 6550@2.33 GHz, 1 GB DDR Ram, 15" TFT Monitor, Key Board, Optical Scroll Mouse - 50 nos.
 • Samsung External DVD writer (USB)
 • P M 1005 Multifunction Laser Printer (Print, Scan, Copy)
 • Samsung ML 2245 Laser Printer
 • Lenova Laptop (6th Gen, I 5 Intel Core, 4 GB Ram, 1 TB Sata HDD)
 • Seagate External Hard Disk
 • Epson Projector EB - X05

Advanced Garment Construction Lab
 • Ranew Zig Zag Machine with Motor
 • Everest Over Lock Machine
 • Siruba Over Lock Four Thread Machine
 • Flat Lock Five Thread Machine
 • Siruba Single Needle Lock Stitch
 • M/C Model L818 F – Mi Com Set
 • Siruba Single Needle Lock Stitch
 • M/C Model L818 F – Hi Com Set
 • Siruba Four Needle Trimmer M/C
 • Model Vc008-04085p/Vpq Com Set
 • Siruba Over Lock M/C
 • Model(747f-514m2-24/Ga/P Com Set)
 • Mehala Brand Cone Winding M/C
 • Mehala Brand Straight Knife Machine Model Ks858"
 • Portable Boiler (Vacuum Table)
 • Jack F4 Direct Drive Machine
 • Usha Stitch Magic Machine
 • Garment Cutting Machine (With Octa Blade)
 • Juki Single Needle Machine- 35 Nos.

Basic Garment Construction Lab
 • Merritt Universal Sewing Machine- 37 nos.

 • Five Days Virtual Faculty Development Programme for the faculty members of various institutions was conducted on the topic 'Global Vision Of Textile and Garment Industry 2021' from 15.07.2021 to 20.07.2021.
 • The Department Association Inauguration cum National Handloom Day Celebration was organized on 07.08.2021. A webinar on the topic 'Handlooms of India' was conducted by Dr.C.Prakash, Director, Indian Institute of Handloom Technology,Ministry of Textiles, Govt. of India, West Bengal, India through virtual mode.
 • A One Day International Level Virtual Workshop on "Fashion Drapery Elements on Dress Form" on 09/10/2021. The Resource Person for this workshop was Dr.Maryna Kisil, Docent, Department of Design of Textiles and Clothes, Kharkhiv State Academy of Design and Arts, Ukraine.
 • Two Days National Level Virtual Workshop on "Advanced Fashion Illustration Techniques" was organized on 27/10/2021&28/10/2021. The Resource Person for this workshop was Ms.Dhanya Namboothiri, Fashion Designer, Freelance Surface Pattern Designer & Illustrator, Mumbai.
 • A Workshop on 'Fashion Product Development' for UG and PG students was conducted on 02.12.2021 at PG Seminar Hall by the Resource Person Mr.L.Jagadesh, Managing Director, Green Craft Cotton Bags, Erode.
 • A Webinar on 'Basics of Boutique Management' was conducted for UG and PG students on 06.12.2021 through online mode by the Resource Person Ms. M.Varunya, Proprietor, Varuni Boutique, Coimbatore
 • A Two- Day National level workshop on Fashion portfolio presentation was conducted by Mr.M.Shahul Hameed, Assistant professor, Dept of Fashion Technology, NITEE School of fashion technology and Interior Designing, Bengaluru from 08.03.2022 to 09.03.2022.
 • One Day Workshop on CAD Adobe Photoshop was conducted by Mr.S.Sathiyaraj Business Development Head cum Designer, C-Cube Technologies/ Tuka center, Erode on 12.04.2022.
 • A two days Workshop on 'Traditional and Western Makeover' was conducted from 20.04.2022 to 21.04.2022. The Resource person was Mrs. Jameela, Makeup Artist, Jamee Academy, Makeup studio, Erode
 • Two days Workshop on 'Women's Apparel' was conducted from 21.04.2022 to 22.04.2022. The Resource person was Ms.K.Madumitha, Entrepreneur & Designer, Look Book, Erode.
 • One day Workshop on 'CAD Tuka Design' was conducted on 29.04.2022. Mr.S.Sathyaraj, Business Development Head cum Designer, C-Cube Technolgies, Tuka Center, Erode was the Resource person.
 • A Virtual Alumni Meet was conducted on 31 October 2021 for 2017- 2020 & 2018-2021 UG batch students and 2018-2020 & 2019-2021 PG batch students.
 • Intra-talent show was conducted on 19.04.2022 for UG & PG students. The Resource person was Ms.K.Abirami Abi bridal Makeover & stylist, Erode.
 • Extension activity- Donating ( Garments designed and constructed by our students) to Helping Hearts Trust Children Home & Child Adoption Center, Erode on 10.03.2022.
 • A Skill based Extension Activity on 'Art and Craft' was conducted for the students of Kasturba Government Aided Primary School, Uppilipalayam,Chennimalai on 04.04.2022.
 • Colors Day was celebrated on 21.03.22.
 • Career guidance awareness programme was conducted by Ms.K.Gowsika, Fashion Designer, Dream Zone, Erode on 13.04.2022.
 • X-travaganza- An Exhibition cum Sale was organized from on 02.05.2022 and 05.05.2022 in our college auditorium.
 • Fashion Gala'22 – Designer contest was organized on 12.05.2022 at UVS Hall. Mr.C.Nikhil Sathish, Fashion Model & Stylist, Coimbatore and MS.R.Zara, Costume Designer & Model, Coimbatore acted as Judges for the show

 • An Orientation Programme for I year UG students was conducted on 24/08/2020 through online mode. Mr.S.Ranganathan, General Manager, Coats India (A division of Madura Coats), Ambasamudram addressed the students on the Topic 'Insights of Textile and Fashion Industry 4.0'.
 • An Orientation Programme on 'Career Paths in Fashion Industry' for I year UG students was conducted on 26/08/2020 through online mode. Ms.Bharathi Selvam, Founder of Self n Shelf (Alumna of 2000-2003 Batch), Psychologist, Business consultant (specialized for clothing sector), HRD Trainer, NLP Practitioner, Mayiladuthurai was the Resource person.
 • The Department Association Inauguration 2020-2021 and Live Skill Development Workshop on 'The Art of Decoupage' for UG and PG students were conducted through online mode on 16/07/2020. Ms.G.Vasumati, Assistant Professor, Department of Costume Design and Fashion, NIFT-TEA College of Knitwear fashion, Tirupur was the Resource person.
 • A Guest Lecture programme on 'Fundamentals of Spinning' for our II and III UG and II PG students was conducted through online mode on 12/09/2020. Mr.S. Karuppusamy, Sales Manager, Rieter India Pvt. Ltd., Coimbatore acted as the Resource person.
 • A Career Guidance Programme – Alumni Students Interaction for UG and PG students was conducted on 19/09/2020 through online mode. Mr.P. Jishnu Krishnan, Freelance Stylist and Designer (Alumnus of 2015-2018 Batch) was the Resource person. During the session, he shared his Post Graduate Learning Experience Abroad and elaborated on Fashion styling.
 • An Orientation Programme on 'Career Options in Fashion Industry' for I year PG students was conducted on 21/11/2020 through online mode. Ms.R.Radhika (Alumna of 2001-2004 Batch), Manager, Production Control Unit, Linea Fashion India Pvt. Ltd, Sri Lanka was the Resource person.
 • A Guest lecture (An Inter-disciplinary Programme) on 'Medical textile' was organized in collaboration with Department of Bio-technology of our college on 18.03.2021 through online mode. Mr.P.Suresh Ram, Partner, Care 4 U India Pvt. Ltd, Tirupur was the Resource person.
 • A Career Guidance Programme on "Higher Education Opportunities Abroad" was organized on 07.04.2021 through online mode. Dr.George Joseph Alapatt, International Higher Education Strategist, Coimbatore was the Resource person.
 • Two faculty members Dr.S.Manjula & Ms. K.Gomathi completed NPTEL Online Certification Course on 'Technical Textiles' (SEP-DEC 2020 – 12 week course)
 • C.Swathi of III B.Sc. CDF completed NPTEL Online Certification Course on 'Gender Justice and Workplace Security' (SEP-OCT 2020 – 4week course)

 • Orientation Programme for first year UG students was conducted by resource persons from various departments of our college on 28/06/2019.
 • A MoU was signed with Tex Valley on 12/06/2019.
 • A Workshop on Sketching and Fashion Illustration was conducted by Ms.Meenakshi Venkatesh, Director of Meenakshi school of Fine Arts, Erode on 29/07/2019 and 30/07/2019 for our I year UG and PG students
 • A Guest lecture on Fashion Photography was conducted by Mr.Karthick Chandrasekaran, Proprietor, Studio K, Erode on 31/07/2019 for our PG Students and Value Added course students.
 • National Handloom Day was celebrated on 07.08.2019.
 • National level seminar on "Sustainable Fashion and Textiles" was organized on 14/08/2019.The chief guest was Mr.Alakan Karupannan, Head- Marketing, Business Innovation and Sustainability, Pallavaa Group, Erode
 • A Workshop on Screen printing was conducted by Mr. Vijay Anand, Anand Textiles, Tirupur on 16/08/2019 for our III year UG and I PG students.
 • An educational tour was organized for III UG and II PG students to National gallery of Modern Art, Bengaluru on 23/08/2019.
 • Intra talent competitions were conducted for our department student on 23/09/2019 to exhibit their talents.
 • Industrial visits to Adhya exports, Tirupur, Sri Velan spinners, Vellakovil, Meera creations, Perumanallur were arranged for our students to enrich their knowledge in the field of textiles and fashion.
 • A Workshop on Personal Makeover for our PG students was conducted by Ms.S.Dharanya, UO Makeover, Erode on 11/01/2020.
 • X-Travaganza an exhibition cum sale was organized on 21-01-2020 and 22-01-2020 to explore the creativity and talents of our students.
 • An Extension activity was conducted on "craft making" at Panchayat union primary School, Nanjanapuram by our PG Students on 23/01/2020.
 • A Guest lecture on "Boutique Management" was organized for final years and advanced learners of our department on 07/02/2020 by Ms.Kiruthika Palanisamy, Proprietor, Step-In show room, Erode.
 • Fashion Gala 2020 (Designer Contest) was conducted on 15.02.2020 to bring out the talents of our UG students and the judges invited were Ms.Swetha Raghul, Fashion Style Curator/ Entrepreneur, Coimbatore and Ms.M.Santhini, Pallavaa Group, Erode.
 • A Workshop on "Digital Marketing" for our final year UG and PG students was conducted by M/s. Accent Techno Soft, Coimbatore on 17/02/2020.
 • An industrial visit was organized for II UG students to soap manufacturing unit – Star chemicals & Weaving unit – Parameshwari textiles, Erode on 24/02/2020.
 • Alumni interactive session for UG and PG students was conducted by our alumni Mr.Rathesh Ragunathan, Senior Manager – Garment division, Grupokaybee, Peru, South America through online mode (ZOOM) on 29/05/2020.
 • Department has organized a webinar on "Challenges in Personal Protective Clothing" by a resource person Dr.V.R.Giridev, Professor and Head, Department of Textile Technology, Anna University, Chennai on 31/05/2020.

 • Orientation Programme for First year UG students was conducted by the following Resource Persons Ms.S.Manjula, HOD /CDF, Dr.E.T.Loganathan, COE, Mr.K.K.Sureshkumar, Placement Officer, Dr.N.Kalaivani, HOD/Tamil ,Ms.D.Anita, HOD/English, and Dr.N.Radhika, Associate Professor,on 03.07.2018.
 • Awareness programme on ESSDi CAD was conducted for UG final year students on 11.07.2018 by Mr.L.B.Thiayagaran, ESSDi INFOTECH Corporation, Tirupur.
 • 'Workshop on Fashion Sketching' was conducted by Mr.T.Rajaram, Wings Academy, Salem on 18.07.2018 and 19.07.2018 for I UG and I PG students.
 • The Department of Costume Design and Fashion celebrated the National Handloom Day on 07.08.2018. On this eve, two days exhibition cum sale was organised on 06.08.2018and 07.08.2018 along with the Department of Handloom and Textiles, Erode. Mr.S.Sakthivel, Textile Control Officer, O/o Assistant Director of Handlooms and Textiles, Erode was invited as the Chief Guest.
 • A Visit to the Tex Valley, "Craft Bazaar", Erode was arranged for all UG and PG girls on 11.08.2018.
 • Extension Activity - Sowing Neem and Palm Seedlings at check dams situated in Perumpallam Odai in collaboration with Olirum Erodu Foundation was carried out on 11.08.2018 by the UG and PG Boys.
 • Two days Workshop on Fabric and Glass Painting for first year UG students was held on 23.08.2018 and 24.08.2018 conducted by Ms.Rama Rajesh, Artist and Designer Palettez, Art and Craft Academy, Tirupur.
 • Alumni and Students Interaction Programme was organised for II UG, III UG and PG Students on 31.08.2018 and the Alumnus invited are Mr. N.T.Magesh Kumar (Marketing and Merchandising Head, NTM Import Export India Private Ltd), Mr.Murganathan (NSK Apparels, Garment Manufacturer for Export and Domestic, Tirupur), Mr. Boopathiraja (Soorya finishers, mills, dyers and bleachers of Woven fabrics, Erode), Mr.V.T.Gangatharan (Assistant Professor and NSS PO , SSM College of Arts and Science, Komarapalayam).
 • Intra Talent Show was conducted for our students on 03.09.2018
 • Workshop on "Garment Construction and Fit" for all PG students was held on 05.09.2018 and 16.09.2018 conducted by Mr. V.Subramaniam, Proprietor, New Bombay Tailors, Bombay Tailoring Institute, Erode.
 • Pooja was conducted for inauguration of Advance Sewing Lab held on 06.09.2018
 • X-Travaganza, an Exhibition cum Sale was organized on 11.09.2018 and 12.09.2018 to explore the Creativity and Talents of our students.
 • A Guest Lecture on Fashion Event Management for final year UG and all PG students was held on 17.09.2018 conducted by Mrs. Salai Arulmozhi, Asisstant Professor, Icat Design and Media College, Chennai.
 • Workshop for Industrial Sewing Machines for faculty members, final year UG and PG students was conducted by Mr. S.Rajesh , Assistant Sales Manager, Juki India Pvt LtD., Tirupur, on 26.09.2018.
 • Hands on Training programme on Adobe Illustrator for faculty members was conducted on 12.11.2018 and 13.11.2018 by Mr.Sathyaraj, TUKA Center, Erode.
 • Department of Costume Design and Fashion signed a MoU with ESSDi Infotech Corporation, Tirupur, and AIC NIFT-TEA, Incubation Center for Textiles and Apparels, Tirupur.
 • A Visit to the Tex Valley, "Weaves – South India's Premier Textile Fair", Erode was arranged for final UG and PG students on 07.12.2018.
 • An industrial visit to Cheetah Garment, Tirupur for the students of final UG and PG and also visit to the Cherish Garments, Kangeyam for the students of First UG was arranged on 18.12.2018.
 • An industrial visit to Cheran Spinners Private Limited, Veppadai was arranged for the students of second UG on 18.12.2018.
 • Skill based Extension Activity on "Jewellery Making" was organized for the Self Help Group Women from Erode Municipal Corporation on 05.01.2019.
 • A Guest Lecture on Apparel Costing for final year UG and PG students was held on 08.02.2019 conducted by Mr. Satheesh Kumar, General Manager, Cherish Knits, Kangeyam.

 • Awareness programme on Fashion CAD was conducted for UG & PG final year students on 07.07.2017 by Speed Step Software Solutions, Coimbatore.
 • An Industrial Visit to the Textile Market, "Weave Tex Tech" – Grand Weaving, Garment Machineries, Accessories & Textiles expo in Tex Valley, Erode was arranged for all UG and II PG students on 08.07.2017.
 • Orientation Programme for First year UG and PG students was conducted by Mr.K.R.Ashok, National Trainer in ABLE Gurukulam, Erode on 18.07.2017.
 • Demonstration on Usha Sewing Machine for final year UG and all PG students was held on 28.07.2017 by Mr.S.Balaji, Senior Sales Officer, Usha International Ltd., Coimbatore.
 • Workshop for Industrial Sewing Machines for final year UG and all PG students was held on 28.07.2017 conducted by Mr.Mohan, Swastik Agencies, Erode.
 • The Department of Costume Design and Fashion has conducted the National Handloom Day celebrations on 07.08.2017 for all UG and II PG students and the chief guests invited were Mr.R.Chandran, (Assistant Director, Textiles Committee), Mr.S.Sakthivel, (Handloom Officer, O/o Assistant Director of Handlooms and Textiles) and Mr.C.Karunakaran, (Assistant Manager (Commercial), National Handloom Development Corporation Ltd., Erode).
 • 'Fashion Sketching Workshop' was conducted by Mr.T.Suresh, Senior Technical Associate, Dept. of Apparel and Fashion Design, NIFT-TEA College of Knitwear Fashion, Tirupur on 10.08.17 and 11.08.2017 for I UG and I PG students.
 • Fashion Zingaro'17 - Inter Collegiate Meet was held on 17.08.2017 and the judges were Mr. Gokul Ravindramohan (Professional Model, Tom Discontented, Chennai & Bengaluru) and Mr.C.Thiagarajan (Freelance Fashion Photographer & Creative Designer, Ooty).
 • An Industrial Visit to Fashion Knits, Angeripalayam, Tirupur was arranged for I UG students on 06.01.2018.
 • An Industrial Visit to Lucky Yarn Tex India Private Limited, Veppadai was arranged for II UG students on 06.01.2018.
 • A Guest Lecture on "Research Methodology" was conducted by Dr.K.Ponappa, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Kongu Engineering College, Perundurai on 08.01.2018 for PG students.
 • An Industrial Visit to Master Linen Inc, Karur was arranged for III UG and PG students on 09.01.2018.
 • Fashion Gala -2018, Designer Contest was held on 31.01.2018 and the Judges were Dr. Sudha Anand, Director of BKS Textiles (P) Ltd, and Ms.Mathivathana, Proprietor, Bougainvilea, Erode.
 • Two days Hands on Training Programme on "Surface Ornamentation in Aari Work Embroidery" for interested UG and PG students was organized on 12.02.2018 and 13.02.2018 by Ms.K.Jayanthi, Director, Premier Fashions, Coimbatore
 • X-Travaganza, an Exhibition cum Sale was organized on 16.02.2018 and 17.02.2018 to explore the Creativity and Talents of our students.
 • Skill Based Extension Activity – "Stencil Printing" was conducted on 26.02.2018 for Panchayat Union Elementary School Children at Nanjanapuram, Erode.

Specialization Folklore
Email Address drpdhasini@gmail.com
Blood Group A1B +ve
Experience Teaching: 17 Years Industrial:

Specialization Modern Literature
Email Address saisangee1982@gmail.com
Blood Group B +ve
Experience Teaching: 13 Years Industrial: Years

Specialization Modern Literature
Email Address vboomi87@gmail.com
Blood Group B +ve
Experience Teaching: 8 Years Industrial: Years

Specialization Modern Literature
Email Address surendartamil07@gmail.com
Blood Group O +ve
Experience Teaching: 3 Years Industrial:
No. of M.Phil & Ph.Ds Produced M.Phil: Ph.D:

Specialization IKKAALA ILAKKIYAM இக்கால இலக்கியம்
Email Address pmgumadevi@gmail.com
Blood Group B +ve
Experience Teaching: 6 Years Industrial: Years

Specialization Sangam Literature
Email Address kandhaelavarasu@gmail.com
Blood Group AB +ve
Experience Teaching: 7 Months Industrial:

Specialization Modern Literature
Email Address arunachaleshwaran20@gmail.com
Blood Group B +ve
Experience Teaching: 1 Years Industrial:

Specialization IKKALA ILAKKIYAM
Email Address agalyagandhi2009@gmail.com
Blood Group B +ve
Experience Teaching: 14 Years Industrial:

Specialization -
Email Address saraswathikrishna@gmail.com
Blood Group -
Experience Teaching: - Years Industrial:

Specialization -
Email Address rajarangan00@gmail.com
Blood Group -
Experience Teaching: - Years Industrial:

Specialization -
Email Address arunmozhiv99@gmail.com
Blood Group -
Experience Teaching: - Years Industrial:

Specialization -
Email Address sugasrisugasri2@gmail.com
Blood Group -
Experience Teaching: - Years Industrial:
Downloads
Kongu Arts and Science College - Erode